Zostań partnerem inicjatyw realizowanych przez Centrum Rozwoju Lokalnego

Centrum Rozwoju Lokalnego

Centrum Rozwoju Lokalnego (CRL) jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego OPP, które od wielu lat aktywnie działa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, inicjując i wspierając przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Centrum Rozwoju Lokalnego w swoich działaniach kładzie istotny nacisk na wspieranie procesu edukacji dzieci i młodzieży w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo, ekologia czy zdrowy i aktywny tryb życia.

W grudniu 2018 we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Centrum Rozwoju Lokalnego zorganizowało akcję “Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”.  Celem akcji była promocja bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców województwa śląskiego. W trakcie akcji, wynikiem 18 801 osób, został ustanowiony rekord Polski w jednoczesnym kolorowaniu w wielu lokalizacjach. Dzieci uczestniczące w akcji kolorowały wizerunek Sznupka – maskotki śląskiej policji.

CRL od 2019 roku organizuje ogólnopolską akcję edukacyjną “Dzieci uczą rodziców”, w której uczestniczy 5000  placówek z całej Polski. W ramach akcji poruszane są m.in. tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Wspólnie z Policją...

Relacja z akcji “Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”

Film edukacyjny  “Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta”

Film edukacyjny “Bezpieczeństwo nad wodą”

Kampania #NaturalnieŻeChronimy

Centrum Rozwoju Lokalnego – od wielu lat aktywnie inicjuje i wspiera przedsięwzięcia ukierunkowane na promocję postaw proekologicznych. Czego przykładem są: zorganizowana w 2019 roku ogólnopolska akcja #SegregujeMy, lekcje w ramach akcji “Dzieci uczą rodziców” oraz realizowane projekty takie jak “Mobilna Poradnia Ekologiczna” czy “Zielony Śląsk”.

W ramach kampanii #NaturalnieŻeChronimy:

  • została zrealizowana lekcja “Zdrowa Ziemia” w ramach akcji “Dzieci uczą rodziców”
  • zostało zrealizowane zadanie publiczne “Zielony Śląsk”
  • opracowane zostały materiały i gadżety edukacyjne
  • został zorganizowany proekologiczny konkurs fotograficzny
  • zainaugurowana została seria plakatów edukacyjno-informacyjnych

Przy jakich inicjatywach możesz współpracować?

“Dzieci uczą rodziców” to realizowana od 2019 roku ogólnopolska akcja edukacyjna, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych. Głównym celem akcji jest zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęcanego na wspólną naukę z dziećmi.

W ramach akcji każdego miesiąca uczestniczące placówki otrzymują DARMOWE materiały do przeprowadzenia tematycznej lekcji. Zakres tematyczny lekcji jest niezwykle szeroki: bezpieczeństwo (w różnych wymiarach), ekologia, przyroda i świat zwierząt, kosmos i astronomia, historia, geografia, kultura i tradycja, sport i zdrowie.

W trakcie trwania trzech edycji akcji zostały zrealizowane 23 tematyczne lekcje, w których uczestniczyły setki tysięcy dzieci z całej Polski. W roku szkolnym 2022/2023 jest realizowana czwarta edycja akcji “Dzieci uczą rodziców”

„Edukujesz-Ratujesz” to ogólnopolska akcja profilaktyczno-edukacyjna realizowana o od grudnia 2021 roku. Wiedząc, jak ważna jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa, Centrum Rozwoju Lokalnego podjęło się organizacji inicjatywy, która będzie wspierać proces przyswajania wiedzy z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także wspomagać działania profilaktyczne prowadzone przez takie instytucje jak m.in. Policja, Straż Pożarna i GOPR.

W ramach akcji uczestniczące placówki organizują wydarzenie o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym (np. prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa czy kurs pierwszej pomocy). W trakcie trwania akcji uczestnicy przeprowadzają również zbiórkę środków.  Zebrane środki są przeznaczane na opracowanie materiałów edukacyjnych, które są przekazywane instytucjom prowadzącym działania profilaktyczne z zakresu m.in. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

Korzyści ze współpracy

Formularz kontaktowy dla podmiotów zainteresowanych współpracą