Druga edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Edukujesz-Ratujesz”

„Edukujesz-Ratujesz” to ogólnopolska akcja profilaktyczno-edukacyjna realizowana o od grudnia 2021 roku. Wiedząc, jak ważna jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa, Centrum Rozwoju Lokalnego podjęło się organizacji inicjatywy, która będzie wspierać proces przyswajania wiedzy z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także wspomagać działania profilaktyczne prowadzone przez takie instytucje jak m.in. Policja, Straż Pożarna i GOPR.

Podsumowanie pierwszej edycji akcji „Edukujesz-Ratujesz”

W roku szkolnym 2021/2022 została zrealizowana pierwsza edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej #EdukujeszRatujesz. W okresie od grudnia 2021 do czerwca 2022, 200 placówek uczestniczących zorganizowało ponad 600 przedsięwzięć w ramach akcji.  Uczestnicy „Edukujesz-Ratujesz” zorganizowali: prelekcje z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez Centrum Rozwoju Lokalnego, spotkania z przedstawicielami Policji oraz Straży Pożarnej, kursy pierwszej pomocy z udziałem ratowników medycznych, konkursy edukacyjne. Środki zebrane w ramach pierwszej edycji akcji zostały przeznaczone na wydruk kolorowanek edukacyjnych, które następnie zostały przekazane jednostkom policji.

Partnerzy akcji „Edukujesz-Ratujesz”

Cele akcji "Edukujesz-Ratujesz"z

Promocja bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Wsparcie procesu edukacji w takich obszarach jak bezpieczeństwo czy pierwsza pomoc

Kreowanie i utrwalanie pożądanych wzorców zachowań w sytuacjach kryzysowych

Wsparcie działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych przez takie instytucje jak: Policja, Straż Pożarna czy GOPR

Zbiórka środków na wydruk książeczek edukacyjnych, które zostaną przekazane instytucjom zajmującym się prowadzeniem działań profilaktyczno-edukacyjnych

Założenia akcji „Edukujesz-Ratujesz”

Placówka edukacyjna (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa) zgłasza się do udziału w akcji „Edukujesz-Ratujesz”

Uczestnik akcji organizuje wydarzenie promujące szeroko rozumiane bezpieczeństwo, a także w dowolny sposób prowadzi zbiórkę środków na przygotowanie materiałów edukacyjnych 

Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na opracowanie i przygotowanie materiałów edukacyjnych, które zostaną przekazane takim instytucjom jak m.in. Policja, Straż Pożarna czy GOPR

Materiały edukacyjne (np. książeczki) zostaną wykorzystane podczas zajęć profilaktycznych, a uczestnicząca w akcji placówka otrzyma certyfikat i tytuł „Bezpieczna Szkoła”

Udział w akcji "Edukujesz - Ratujesz" w 5 krokach

Zapoznaj się z regulaminem akcji, który jest dostępny poniżej, a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy

Po weryfikacji zgłoszenia otrzymasz drogą elektroniczną potwierdzenie o otrzymaniu statusu „uczestnika akcji”

Zorganizuj przedsięwzięcie o charakterze profilaktycno-edukacyjnym, podejmującym tematykę bezpieczeństwa, a także w dowolny sposób przeprowadź zbiórkę środków na przygotowanie materiałów edukacyjnych dla instytucji zajmujących się profilaktyką

Na adres e-mail: e-wolontariat.crl.org.pl prześlij potwierdzenia realizacji przedsięwzięcia i przelewu środków zebranych w ramach zbiórki

Na zakończenie akcji Twoja placówka otrzyma certyfikat i tytuł „Bezpieczna szkoła”

Każda uczestnicząca w akcji placówka, która zrealizuje założenia ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Edukujesz-Ratujesz” otrzyma certyfikat oraz tytuł „Bezpieczna Szkoła”

Certyfikat

Zgłoś się do udziału w akcji „Edukujesz-Ratujesz”

By zgłosić się do udziału w akcji „Edukujesz-Ratujesz” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny poniżej.

Ważne! Prosimy o dokładne wypełnienie formularza.

Podanie błędnych danych kontaktowych uniemożliwi nam kontakt.